“ธุรกิจค้าปลีก” ต้อนรับ “ม.ราชภัฏยะลา” ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการหลักสูตร Work based Education

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ศยามล อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น และอาจารย์สุกานดา เทพสุวรรณชนะ เป็นตัวแทนคณะวิทยาการจัดการให้การต้อนรับ อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สู่การเป็น Best

Read more

มาทำความรู้จักกับ “ก๊อด” นักศึกษาธุรกิจค้าปลีก มรส. สุดฮอต เจ้าของตำแหน่งหนุ่มเงาะถอดรูปปี 61

ช่วงนี้อากาศประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นร้อนระอุไปทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่ฮอตกว่าแดดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คงหนีไม่พ้นเจ้าของตำแหน่งหนุ่มเงาะถอดรูปปี 61 คนแรกของจังหวัด “น้องก๊อด” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งวันนี้จะพาไปพูดคุยกับเขา แต่ก่อนคุยจะขอแนะนำให้รู้จักหนุ่มผู้มากความสามารถคนนี้คร่าว ๆ ครับ น้องก๊อด หรือ นายไชยวัฒน์ พรหมทอง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หรืออีกบทบาทหนึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานทวิภาคี

Read more

ผศ.เตชธรรม และคณะ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และในฐานะประธานหน่วยบริการวิชาการรวมทั้งฐานะกรรมการหน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Read more

‘ซีพี ออลล์’ เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร มรส. พร้อมจับมือร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ร่วมต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท ซีพี อออล์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งนำโดย คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ ผู้จัดทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษาในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่เดินทางเข้ามาสวัสดีปีใหม่

Read more

ก้าวทันการเรียนรู้โลกธุรกิจยุค 4.0 ‘หลักสูตรค้าปลีก มรส.’ นำนักศึกษากลุ่ม A ดูงานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการธุรกิจค้าปลีกยุค 4.0 โดยการนำนักศึกษากลุ่ม A ชั้นปีที่ 2-3 กว่า 40 คน เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล บริษัท ยาคูลท์

Read more

‘ฝ่ายบุคคล ซีพีออลล์’ เข้าสวัสดีปีใหม่ ‘หลักสูตรค้าปลีก’ พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

เมื่อวานนี้ (14 ธันวาคม 2560) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรต้อนรับคุณวริทธิ์ อักษรสาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบุคคลมณฑล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ที่เดินทางเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม

Read more

ฝนตกน้ำท่วมไม่เป็นอุปสรรค หลักสูตรค้าปลีก ส่งนศ. กลุ่ม B กว่า 80 ชีวิต ลงฝึกงาน 7-ELEVEN เกาะสมุย เทอม 1/60 ครึ่งหลัง

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) เวลา 07.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น และอาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 กลุ่ม

Read more

ประชุมความร่วมมือประจำปี ‘คณะวิทยาการจัดการ’ จับมือ ‘ซีพี ออลล์’ ร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกให้เข้มข้น สู่โมเดลการเรียนรู้แบบ Work-based Education

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือกับสำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดประชุมประจำปีหลักสูตรในความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและวางแผนการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรให้เข้มแข็ง สู่การเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ

Read more

‘การจัดการธุรกิจค้าปลีก’ จับมือ ‘ซีพี ออลล์’ จัดอบรมนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน 7-ELEVEN

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ร่วมมือกับสำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติในร้าน 7-ELEVEN ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 90 คน ณ ห้อง

Read more